Rejestracja czasu pracy RCP

Na pewnym etapie rozwoju kierowanie firmą bez specjalnych narzędzi i pomocy elektroniki staje się niemożliwe. Konieczne jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. Dotyczy to m.in. rejestrowania i monitorowania czasu pracy załogi.

Papierowa lista obecności to przeżytek, który w dodatku jest bardzo wrażliwy na nadużycia. O wiele skuteczniejsza i przy okazji wygodniejsza jest ewidencja czasu pracy przez specjalne systemy teleinformatyczne, np. IKR-RCP Expert firmy Selkod.

Jego wdrożenie może okazać się konieczne w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż kilka osób. Powód jest prosty: im większa grupa ludzi, tym łatwiej o błąd. Elektroniczne ewidencjonowanie czasu pracy z pewnością ułatwi Państwu zarządzanie firmą i uchroni ją przed paraliżem.

Dzięki systemowi IKR-RCP Expert dział kadr uniknie pomyłek związanych np. z rozliczaniem nadgodzin, nieobecnościami, spóźnieniami czy zwolnieniami lekarskimi. Będzie mógł również dokładnie monitorować pobyt pracowników na terenie zakładu, co z pewnością przełoży się na ich większą wydajność.

AKTUALNOŚCI