Kontrola dostępu Wrocław

Nie wszyscy muszą mieć swobodny dostęp do każdego pomieszczenia na terenie zakładu czy firmy. Może to narazić jej interesy na szwank i doprowadzić do strat finansowych, wizerunkowych. Jeśli każdy mógłby wejść do dowolnego miejsca w instytucji publicznej, np. urzędzie, zapanowałby wielki chaos. Zapewne znalazłoby się wiele osób, które chciałyby to wykorzystać, np. wykraść albo sfałszować dokumenty procesowe.

Zapobieganiu takim niepożądanym zdarzeniom służy kontrola dostępu. Wrocław należy do pierwszych miast, które zdecydowały się na takie rozwiązanie. W wielu sądach, prokuraturach, urzędach istnieje ograniczony dostęp do wielu pokoi.

W wielu tamtejszych korporacjach z różnych branż istnieją strefy o ograniczonym dostępie. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów farmaceutycznych i nowych technologii. W ten sposób ich właściciele bronią się przed wyciekiem cennych danych, np. na temat prowadzonych projektów i opracowanych innowacji. Ich utrata naraziłaby te przedsiębiorstwa na spore straty finansowe.

Jak to odbywa się w praktyce? Przy wejściach do danych pomieszczeń i obiektów montuje się specjalne czytniki. Zwolnienie blokady następuje np. po wpisaniu kodu albo przystawieniu karty identyfikacyjnej z czipem.

Bardziej zaawansowane techniki opierają się na analizie linii papilarnych. Mogą one pochodzić z konkretnego palca albo całej dłoni. Ten sposób zabezpieczenia należy do najskuteczniejszych, ponieważ układ linii jest unikalny. Nie ma dwóch ludzi z takim samym rozkładem linii.

Tak właśnie wygląda kontrola dostępu. Wrocław to teren, na którym działa firma zajmująca się projektowaniem, wykonawstwem i konfiguracją systemów zabezpieczeń tego rodzaju.

AKTUALNOŚCI