Aplikacje CTI i Call Center

Największe szanse na sukces ma firma, która zapewni obsługę na najwyższym poziomie, a gdy pojawi się problem – nie zostawi klientów samych sobie.

Najlepsze wsparcie konsumenckie zapewniają nowoczesne rozwiązania, czyli CTI, call center i aplikacje typu CRM.

 

CTI to system, który integruje telefon z komputerem. Wykorzystuje się go do realizacji połączeń przychodzących i wychodzących. Na podstawie identyfikacji numeru albo linii umożliwia wstępne rozpoznanie dzwoniącego i ustalenie jego potrzeb oraz skierowanie do właściwego działu w telefonicznym centrum obsługi (call center).

 

Wdrożenie CTI i call center przynieść może Państwa firmie wiele korzyści:

 

CRM to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem. Call center może być jego jednym z jego elementów.

Wdrożenie rozwiązań typu CRM umożliwi Państwa firmie:

Wszystko to przełoży się na większą satysfakcję Państwa kontrahentów, co finalnie podniesie Państwa sprzedaż i zyski.

AKTUALNOŚCI